บริการติดตั้งต้นคริสต์มาสปลอมทีมงานของเราสามารถติดตั้งต้นคริสต์มาสเทียมที่ท่านมีอยู่แล้วได้ทุกความสูง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอะไร พร้อมประดับตกแต่งให้กลับมาสวยเหมือนเดิมในเวลาที่รวดเร็ว งานติดตั้งเป็นบริการที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อหรือเช้าต้นคริสต์มาสของที่พลัสอยู่แล้ว