ต้นคริสต์มาสเทียมทรงดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมของทรีพลัสเหมาะสำหรับภายในอาคารเรามีให้เลือกตั้งแต่ 60 ซม.ถึง 4.5 เมตร สำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้าทั่วไป สำหรับงานภายนอกอาคารเรามีขนาดตั้งแต่ 5 เมตรถึง 18 เมตรเป็นโครงเหล็กมาตฐาน มอก. โครงสร้างแน่นหน่าปลอดภัยถูกต้องตามหลักวิศวะกรรมกิ่งและก้านของต้นคริสต์มาสมีความแข็งแรงสามารถแขวนหรือประดับของตกแต่งชนิดต่างๆได้อย่างดี

ขนาดและความสูงที่พร้อมให้บริการ
สินค้าจำหน่ายมีบริการติดตั้งและเก็บกลับตามหมายกำหนดการ
ต้นคริสต์มาสสามารถจองคิวได้ตั้งแต่เดือนกันยายน ของแต่ละปี
เราไม่รับคิวงานใหม่หลังเดือน พฤษจิกายน ของแต่ละปี เนื่องจากเป็นช่วงเวลาส่งมอบและติดตั้ง

2 ฟุต (สูง 0.60 ซม. ฐานกว้าง 0.30 ซม.) ต้นละ 270 บาท
3 ฟุต (สูง 0.90 ซม. ฐานกว้าง 0.45 ซม.) ต้นละ 350 บาท
4 ฟุต (สูง 1.20 เมตร. ฐานกว้าง 0.60 ซม.) ต้นละ 800 บาท
5 ฟุต (สูง 1.50 เมตร. ฐานกว้าง 0.75 ซม.) ต้นละ 1300 บาท
6 ฟุต (สูง 1.80 เมตร. ฐานกว้าง 0.90 ซม.) ต้นละ 2500 บาท
7 ฟุต (สูง 2.10 เมตร. ฐานกว้าง 1.0 เมตร.) ต้นละ 3500 บาท
8 ฟุต (สูง 2.40 เมตร. ฐานกว้าง 1.20 เมตร.) ต้นละ 4500 บาท
9 ฟุต (สูง 2.70 ซม. ฐานกว้าง 1.30 เมตร.) ต้นละ 4800 บาท
10 ฟุต (สูง 3.00 เมตร. ฐานกว้าง 1.50 เมตร.) ต้นละ 7000 บาท
12 ฟุต (สูง 3.60 เมตร. ฐานกว้าง 1.80 เมตร.) ต้นละ 13000 บาท
15 ฟุต (สูง 4.50 เมตร ฐานกว้าง 2.25 เมตร.) ต้นละ 25000 บาท

บริการหลังการขาย ทุกวันไม่เว้นวันหยุดช่วงเวลา กันยายน ถึง 15 มกราคม ของทุกปี